Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

De zuigkracht van de bladeren zorgt samen met de worteldruk voor de anorganische sapstroom van wortel naar blad. Watermoleculen binden door hun lading graag aan elkaar (cohesie). Ze vormen dan in de houtvaten een “lijntje van water”. In de huidmondjes verdampen de individuele watermoleculen uit het “lijntje van water”. Hierdoor ontstaat er in het blad, aan het einde van de houtvaten een soort onderdruk. Watermoleculen stromen van een gebied met een hoge druk naar een gebied met een lage druk. Deze stroming is de zuigkracht, en wordt dus veroorzaakt door verdamping.

 waterdraadje