Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Het vestigen in een ander land of gebied, waardoor de (genetische) samenstelling van locale populaties kan veranderen.