Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Het aantal impulsen dat per tijdseenheid door een zenuwcel wordt voorgeleid. Heftige prikkels veroorzaken impulsen met een grote frequentie. Zachte prikkels veroorzaken impulsen met een lagere frequentie.