Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Ventilatie van de lucht in de longblaasjes. Ademhaling waarbij de inademing tot stand komt door het samentrekken van de buitenste tussenribspieren, en de uitademing komt passief tot stand onder invloed van de zwaartekracht.