Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Een geloofsstroming. Deze stroming gaat uit van een bepaalde mate van evolutie, maar veronderstelt dat sommige onderdelen van de levende natuur te ingewikkeld zijn zodat ze niet door toeval kunnen worden verklaard. De Schepper speelt in intelligent design de rol van natuurlijke selectie.