Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Invasieve exoten zijn organismen die door toedoen van de mens, bewust of onbewust, geïntroduceerd zijn in Nederlandse ecosystemen. Invasieve exoten kenmerken zich door een explosieve groeicurve. Invasieve exoten zijn een bedreiging voor inheemse soorten. Ze kunnen de inheemse organismen door concurrentie of predatie doen verdwijnen uit het ecosysteem.

Invasieve exoten