Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Extreem snelgroeiende populaties volgen een J-vormige groeicurve. Snelgroeiende populaties overschrijden de draagkracht van een gebied erg. De populatie groeit harder dan de natuurlijke selectie de populatie kan reduceren door voedseltekort, ziektes, en concurrentie. Na overschrijding van de draagkracht zal de omvang van de populatie dalen en zal er een nieuw evenwicht ontstaan.