Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Zintuigcellen in het netvlies van het oog. Met een hoge prikkeldrempel voor licht, dus werken ze overdag. Met kegeltjes zien we kleuren. De hoogste concentratie kegeltjes in het netvlies is te vinden op de gele vlek. Hoe verder verwijderd van de gele vlek, des te lager de concentratie kegeltjes.