Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

De vorming van glucose uit koolstofdioxide en water m.b.v. zonne-energie. Alleen autotrofe organismen (groene planten en enkele bacteriën) zijn in staat tot koolstofassimilatie. Een ander woord voor koolstofassimilatie is  fotosynthese.