Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Katalysatoren zijn stoffen die scheikundige reacties versnellen zonder daarbij zelf te worden verbruikt. In de levende cel zijn de biokatalysatoren altijd enzymen. Zonder hulp van de biokatalysatoren liggen alle scheikundige reacties in de cel stil. De werking van de katalysatoren is onder andere afhankelijk van de temperatuur en zuurgraad van de oplossing waarin ze de reacties versnellen.

Eigenschappen van enzymen