Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Genese betekent geboren worden. Lipo komt van vet (lipiden). Lipogenese betekent dus het geboren worden van vet. Als het lichaam koolhydraten binnen krijgt dan kunnen deze koolhydraten in de vorm van glucose in de mitochondriën worden verbrand. Glucose dat niet wordt verbrand wordt in de vorm van glycogeen opgeslagen in de cellen. Zijn alle glycogeenvoorraden vol dan wordt de rest van het overtollige glucose in de lever omgezet in vet. De productie van vet uit glucose heet lipogenese.Het vet dat ontstaat tijdens de lipogense wordt opgeslagen in vetcellen onder de huid en rondom de organen.

Lipogenese2