Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Lymfocyten die verantwoordelijk zijn voor de niet-specifieke afweer. Een macrofaag (grote eter) fagocyteert pathogenen en wordt dan een APC (Antigen Presenting Cel). Via deze APC wordt het specifieke deel van het afweersysteem geactiveerd.