Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Het klimaat in een heel beperkt begrensd gebied. Bijv. in de humuslaag in het bos, of onder struiken. Het microklimaat kan erg afwijken van het macroklimaat. Elk plekje van het ecosysteem heeft zijn eigen specifieke microklimaat.