Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Verplaatsing van organismen van hun oorspronkelijke leefomgeving naar een nieuw  gebied. Migraties kunnen cyclisch voorkomen. Vogels migreren jaarlijks van koude gebieden naar warmere gebieden en van voedselarme gebieden naar voedselrijke gebieden.