Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Factoren uit de niet-levende natuur die van belang zijn voor het leven van een organisme, en die het leven van het organisme beïnvloeden. Milieufactoren worden ook wel abiotische factoren genoemd (factoren zonder leven).