Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Bolvormige celorganellen met twee membranen. In de mitochondriën wordt m.b.v. zuurstof energie gemaakt uit de verbranding van glucose. De vrijgekomen energie wordt tijdelijk opgeslagen in de vorm van ATP. Bij de verbranding van één molecuul glucose worden 38 moleculen ADP omgezet in 38 moleculen ATP.