Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Begrip uit de ecologie. Bij dynamisch modelleren op de pc kan de ecoloog variëren met de biotische en abiotische factoren van het ecosysteem en dan zien wat de invloed van deze verandering is op de populaties in het ecosysteem.