Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Multipotente stamcellen kunnen maar tot één celtype differentiëren. Je noemt ze volwassen stamcellen of kortweg stamcellen. Het zijn de niet-gedifferentieerde cellen die na de geboorte voorkomen in de gedifferentieerde weefsels van een organisme.

Multipotent