Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

mRNA betekent messenger-RNA. Het mRNA heeft een boodschap voor de ribosomen voor de productie van eiwitten. In de celkern wordt met behulp van RNA-polymerase een kopie gemaakt van de matrijsstreng van het DNA. Deze kopie heet mRNA. Dit mRNA bevat dezelfde nucleotiden in exact dezelfde volgorde als de coderende streng. Het enige verschil tussen het mRNA en de coderende streng is dat in het mRNA elke T (thymine) is vervangen door een uracil (U). Op basis van de genetische code op het mRNA worden in het cytoplasma de benodigde eiwitten geproduceerd.

mRNA