Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Stoffen die niet van nature in voeding voorkomen, maar daar bewust aan worden toegevoegd, hebben een Aanvaardbare Dagelijkse Inname (ADI). Het gaat bijvoorbeeld om E-nummers, diergeneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen. De ADI is de hoeveelheid van een stof die je levenslang elke dag binnen mag krijgen zonder dat dit slecht is voor je gezondheid. Een ADI bestaat alleen voor stoffen waarvan is bewezen dat ze niet kankerverwekkend zijn. Stoffen met kankerverwekkende eigenschappen worden nooit toegestaan in voedsel of in de voedselproductie en zullen dan ook geen ADI krijgen. De ADI staat meestal aangegeven in milligram per kilo lichaamsgewicht.

E nummers