Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Bladgroen of chlorofyl is de groene bladkleurstof van planten die zich in chloroplasten bevindt en met behulp waarvan de planten licht opvangen en de energie van het zonlicht in de fotosynthese omzetten in chemische energie die wordt opgeslagen in glucose. De groene kleur van chlorofyl is toe te schrijven aan de sterke absorptie die chlorofyl vertoont in het rode en blauwe deel van het spectrum. Het groene deel van het zonlicht wordt niet geabsorbeerd. De groene kleur van het zonlicht wordt door de plant teruggekaatst.

Absorptiespectrum