Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

ADH is een hormoon dat wordt geproduceerd door de hypofyse achterkwab als de bloeddruk te laag is of de osmotische waarde van het bloed te hoog. De doelcellen van ADH liggen in de nieren. De opdracht voor de nieren is; zorg ervoor dat er meer water uit de (voor)urine wordt gehaald. Door de terugresorptie wan water richting het bloed zal het bloedvolume toenemen, de bloeddruk stijgen en de osmotische waarde van het bloed dalen (richting de normwaarde).

Rol ADH