Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Stof die elektronen ontvangt. Leven op aarde is ontstaan doordat stoffen elektronen afstaan en andere stoffen graag deze elektronen weer willen opnemen. Bij deze overdracht van elektronen komt de noodzakelijke energie vrij die organismen nodig hebben voor de opbouw van grote organische moleculen (zoals DNA, of glucose). 

 Electronenacceptor