Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Bij actief transport worden stoffen tegen hun concentratiegradiënt in via een membraan-eiwit (ATP-pomp) opgenomen in de cel, of afgestaan aan het milieu. Stoffen worden dus opgenomen vanuit een gebied met een lage concentratie naar een gebied met een hoge concentratie van die opgeloste stoffen. Actief transport vereist energie (meestal in de  vorm van ATP) en de tussenkomst van membraaneiwitten. Dit in tegenstelling tot diffusie, dat geen energie kost, omdat de opgeloste stoffen daar stromen van een gebied met een hoge concentratie naar een gebied met een lage concentratie opgeloste stoffen.

YTlogoenmooienaam