Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Het moment wanneer er door een impuls ionenoverdracht in het celmembraan plaatsvindt. Tijdens de actiefase diffunderen K+ ionen de zenuwcel uit en Na+ ionen de cel in via speciale transportkanalen.