Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

De hoeveelheid lucht die per ademhaling ongeveer in- en uitgeademd kan worden. Het ademvolume is afhankelijk van leetijd, geslacht en ouderdom en varieert dus per persoon maar is gemiddeld 0,5 liter (zie afbeelding hieronder).

 

YTlogoenmooienaam