Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Adenosinedifosfaat. Dit ontstaat wanneer de derde fosfaatgroep van ATP wordt afgesplitst en er energie vrijkomt. ADP is het energiearme "broertje" van ATP. Met behulp van de chemische energie uit het voedsel is de cel in staat om uit ADP weer ATP te produceren.