Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Het ontstaan van alcohol (ethanol) bij anaerobe dissimilatie door gistcellen. De eindproducten van alcoholgisting zijn een organische stof (alcohol) en CO2. Alcoholgisting levert de gistcellen weinig ATP. Zodra er zuurstof in het milieu van de gistcellen komt gaan deze over van anaerobe dissimilatie naar aerobe dissimilatie. De eindproducten aerobe dissimilatie van glucose zijn CO2 en H2O. Aerobe dissimilatie levert de gistcellen veel ATP.

Alcoholgisting met ethanol