Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Opstijging van een vloeistof (meestal water) in nauwe kanalen door onderlinge aantrekking (cohesie en adhesie) van moleculen. Bij cohesie trekken moleculen van dezelfde soort elkaar aan. Bij adhesie trekken  verschillende moleculen elkaar aan.