Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

DNA dat door reverse transcriptie uit m-RNA is verkregen. c-DNA bevat dus geen intronen (junk DNA) die vaak in een gen te vinden zijn. Voor de productie van c-DNA uit m-RNA zijn de enzymen reverse transcriptase en DNA polymerase nodig. Virussen maken van dit principe gebruik als zij hun gast geïnfecteerd hebben met het viraal m-RNA.