Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Het onderling uitwisselen van informatie op korte of lange afstand tussen cellen. Hierbij spelen hormonen en andere signaalstoffen een grote rol. Signaalstoffen van de ene cel worden waargenomen met de receptoren op de celmembraan (of in het cytoplasma) van de andere cel. De geprikkelde cel zal altijd reageren op deze signaalstoffen. Hormonen uit kliercellen en neurotransmitters uit zenuwcellen zijn voorbeelden van communicatiemiddelen.

De reactie op de prikkel van de zintuigcel