Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Onderdeel van de cel dat omgeven wordt door een (kern)membraan en dat chromosomen met erfelijk materiaal bevat. Cellen met een celkern zijn eukaryoten. Organismen zonder celkern heten prokaryoten. In de evolutie zijn de eukaryoten ontstaan uit de prokaryoten.

 Prokaryoot

Spotify