Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Deel van een chromosoom, waar de twee chromatiden, na de s-fase, aan elkaar verbonden zijn. Bij de kerndeling hecht aan het centromeer de spoeldraad vast.