Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Deel van de grote hersenen waarmee alle sensorische zenuwen vanuit de zintuigcellen verbonden zijn. Het gevoelscentrum ligt achter de centrale groeve in de sensibele schors.