Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Dit zijn de bladgroenkorrels van de plant die de plant de groene kleur geven. De bladgroenkorrels drijven in het cytoplasma van de cel. In de chloroplasten liggen bordachtige structuren (thylacoïd). Op de membraan van het thylacoïd bevindt zich het chlorofyl dat in staat is energie uit het zonlicht op te vangen. In de chloroplasten vindt de fotosynthese plaats.