Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Samenlevingsvorm of interactie tussen twee organismen waarbij de samenlevingsvorm het ene organisme positief beïnvloedt en de andere organisme geen voordeel of nadeel van de relatie ondervindt.

Commensalisme