Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Rangschikken of classificeren van organismen op basis van kenmerken. Deze kenmerken kunnen betrekking hebben op de bouw, of op de voedingswijze (autotroof of heterotroof).