Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Bij interspecifieke concurrentie is er concurrentie om natuurlijke hulpbronnen tussen individuen van verschillende soorten. Er kan concurrentie zijn om: voedsel, ruimte, nestgelegenheid, schuilplaatsen, water enz.

Interspecifiekeconcurrentie2