Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Feiten die verzameld worden tijdens experimenten om antwoord te kunnen geven op vragen die gesteld worden voorafgaande aan het onderzoek. Synoniem aan data is meetgegevens (van een experiment).