Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Factoren die de populatiedichtheid beïnvloeden. Bij een grote populatie neemt deze invloed toe, bij een kleine populatie neemt deze invloed af. Predatie, ziekte en concurrentie zijn invloeden die groter worden als de populatie stijgt en zijn dus dichtheidsafhankelijke factoren.