Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Een stof waarvan elk molecuul bestaat uit twee monosacharide-eenheden. Disachariden ontstaan door condensatie (reactie waar water bij vrijkomt) van twee monosachariden. Glucose is een monosachariden dat kan condenseren tot de disacharide maltose.