Een stof waarvan elk molecuul bestaat uit twee monosacharide-eenheden. Disachariden ontstaan door condensatie (reactie waar water bij vrijkomt) van twee monosachariden. Glucose is een monosachariden dat kan condenseren tot de disacharide maltose.