Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Een begrensd gebied met typerende organismen en een typerend klimaat. Een ecosysteem bestaat uit verschillende leefgemeenschappen en de invloeden uit de abiotische natuur. Een ecosysteem hoort in evenwicht te zijn en is grotendeels zelfregulerend. In een ecosysteem hebben biotische factoren en abiotische factoren invloed op de organismen in het ecosysteem.