Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Een plant die zijn volledige levenscyclus van kieming, groei, bloei en zaadproductie  binnen een jaar (één groeiseizoen) voltooit. De plant overwintert als zaad in de grond.