Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Een regelkring in het lichaam bestaat uit zintuigcellen, zenuwcellen en effectoren. Spieren of klieren zijn de effectoren die voor een gewenste reactie zorgen op een prikkel uit het milieu. Teveel koolstofdioxide in het bloed wordt verwijderd uit het bloed doordat de tussenribspieren sneller gaan samentrekken. Hierdoor daalt de koolstofdioxide concentratie.