Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Stamcellen afkomstig uit een heel pril embryo die zich kunnen ontwikkelen tot alle mogelijke typen lichaamscellen, wanneer ze in een bepaald soort weefsel worden geplaatst. Embryonale stamcellen zijn pluripotent: ze zijn in staat te specialiseren tot elk celtype van het lichaam. Embryonale stamcellen zijn de voorlopercellen van alle cellen waaruit een dier of mens is opgebouwd.