Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Het wegtrekken van individuen uit een populatie, om zich elders in een andere populatie te vestigen.