Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Galzouten in gal verdelen grote vetdruppels in de waterige voedselbrij in kleine vetdruppels, opgelost in de voedselbrij. Door het vet te emulgeren hebben de spijsverteringsenzymen die vet moeten veteren een groter contactoppervlakte, waardoor de vertering van vet sneller verloopt.

YTlogoenmooienaam