Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Complex dat ontstaat doordat het substraat op een speciale manier in het actieve centrum aan het enzym wordt gebonden. Het enzym werkt in op het substraat, waarna het substraat veranderd in het reactie product. Het product verlaat het enzym. Het enzym kan dezelfde reactie opnieuw gaan versnellen.