Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Hormoon afgescheiden en geproduceerd in de nieren. Epo zet de weefsels in de botten aan tot de productie van rode bloedcellen. Bij een lage zuurstofconcentratie in het bloed gaan de nieren extra epo produceren. Als dit hormoon zet bloedstamcellen in het beenmerg aan om meer rode bloedcellen te produceren. Door deze extra hoeveelheid rode bloedcellen kan het zuurstoftransport in het bloed toenemen.

 

YTlogoenmooienaam